جلوگیری از کپی کردن مطالب

خنده حلال |

برای بستن ESC را بزنید

جوک

اخه این انصافه؟؟؟ ۵ســـــــاعت درس میخونی هیچ کس هیچی بهت نمیگه بعد دو ثانیه میری سر گوشیت……