حتی اگه داغون ترین کامپیوترو داشته باشی تا یه نفرو میاری که ببینه مشکلش چیه از ابر کامپیوتر ها هم بهتر کار میکنه!!!!!!!

 

…………………………………………………………..

 

هر وخ دلت واسم تنگ شد برو پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

چه زود دلت تنگ شد!!!!!!!!!!!!!!

 

…………………………………………………………………….

 

به یکی میگن ۱۰۰ تا درخت قطع کن ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹دلار بهت میدیم ۹۶تا درخت قطع میکنه خسته میشه بهش میگن پاشو روشنش کن چارتا مونده میگه مگه روشنم میشه؟!!!!!!!!

 

…………………………………………………………………………

 

هوا گرمه

کولر سوخته

داریم میمیریم

چی میچسبه ؟؟؟؟ . . . . . . . چایی!!!!!!!!!!!!!!!!

 

………………………………………………………………………….

 

استاد از شاگرد پرسید:

ومکرو مکر الله والله خیر الماکرین یعنی چه؟

شاگرد جواب داد:یعنی کافران برای خدا ماکارونی درست کردند

خدا هم براشون ماکارونی درست کرد

اما ماکارونی خدا خوشمزه تر بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

…………………………………………………………………………..

 

تو اروپا دما به چهل درجه میرسه کشته میدن

 

تو ایران دما به پنجاه درجه میرسه چایی میخورن!!!!!!!!!!!

میبینید دولت چقد مارو مقاوم کرده

 

…………………………………………………………………….

 

میدونستید مریخیا ته دیگ سیب زمینی ندارن
ته دیگ سیب مریخی دارن
 خدا منو نکشه از بس با نمکم
 برم برا خودم اسپند دود کنم!

 

………………………………………………………………..

 

سوار تاکسی شدم گفتم :
وای چقدر شهر عوض شده
آدماش چقدر عوض شدن
خونه ها چقدر عوض شده
مغازه ها همه چی تغییر کرده
.
.
.
راننده تاکسی پرسید : ببخشید شما خارج از کشور بودید؟
گفتم : نه بابا. اینترنتم قطع شده اومدم بیرون

………………………………………………………………….

 

انصافا تخمه آفتابگردون

به مراتب با نظم ترتیب بیشتری نسبت به انار یک جا نشسته

حیف که استعدادش به چش نیومده

 

………………………………………………………….

 

اوایل نمی دونستم چجوری باید ژ رو تایپ کنم

هرجا ژ لازم میشدم میرفتم توی گوگل سرچ میکردم پزمان بازغی

بعد از توی نتایج یه ژ کپی پیست می کردم !

 

………………………………………………………………………

 

فقط یه ایرانی میتونه یه جمله با ۱۹فعل بسازه …

داشتم

میرفتم

دیدم

گرفت

نشست

گفتم

بذار

بپرسم

ببینم

میاد

نمیاد

دیدم

میگه

نمیخوام

بیام

بذار

برم

بگیرم

بخوابم …

هنر نزد ایرانیان است و بس